Kā veselības apdrošināšanas izdevumus attiecināt uz saimniecisko darbību?

Pašnodarbinātajam veselības apdrošināšanas izdevumus pareizāk būtu iekļaut gada ienākumu deklarācijā pie attaisnotajiem izdevumiem. Jāņem vērā, ka pastāv ierobežojumi – ikvienam gada laikā šie attaisnotie izdevumi nevar pārsniegt 600 eiro, un ja ir vēlme saņemt nodokļu atlaidi, tad tie nevar pārsniegt 50% no apliekamā ienākuma. Ja pašnodarbinātais kā darba devējs saviem darbiniekiem apmaksā veselības apdrošināšanu, tad jāņem vērā Iedzīvotāju ienākuma likuma 8. Panta piektā daļa, kurā ir papildu nosacījumi. Ja par darbinieku veic veselības apdrošināšanu, tad šim apdrošināšanas līgumam jābūt vismaz uz gadu un apdrošināšanas iemaksas summai jābūt ne vairāk kā 10% no darbinieka bruto darba samaksas gadā, kā arī ne vairāk kā 426,86 eiro. 

Grāmatvedības sistēma pašnodarbinātajiem

Izmēģini