Ienākt
Ienākt

Vai persona vienlaikus var būt algots darbinieks un pašnodarbinātais?

Nereti līdzās algotam darbam izdodas nopelnīt ar savu hobiju un pārvērst to saimnieciskajā darbībā. Ja darījumi saimnieciskajā darbībā notiek regulāri, tad personai jāreģistrējas kā pašnodarbinātajam. Persona var būt vienlaicīgi gan algots darbinieks, gan pašnodarbinātais, un tam nav nekādu ierobežojumu, ja vien darba devējs darba līgumā nav norādījis īpašumus ierobežojumus par darbības jomu pārklāšanos.

Ja persona vienlaicīgi ir algots darbinieks un pašnodarbinātais, tad jārēķinās, ka arī sociālās iemaksas būs jāveic abās vietās. Esot darbiniekam, sociālās iemaksas darba devējs ieturēs no algas, savukārt, esot pašnodarbinātajam, sociālās iemaksas jāaprēķina un jāveic pašam. Jāņem vērā – ja personas darba devējs maksā mikrouzņēmumu nodokli, tad pašnodarbinātā persona nevar izvēlēties šo nodokļu maksāšanas režīmu, jo vienā vietā jau šis nodoklis tiek maksāts.

Grāmatvedības sistēma pašnodarbinātajiem

Izmēģini
Sāc lietot
Izmēģini bez maksas