Ienākt
Ienākt

Kad pašnodarbinātajam jākļūst par PVN maksātāju?

PVN likumā nav speciālu normu pašnodarbinātajiem vai citiem uzņēmējiem – PVN likumam visi ir pakļauti vienādi. Likuma 55. pants nosaka, kuros gadījumos par PVN maksātāju ir jākļūst obligāti: sasniedzot 40000 eiro apgrozījumu ar PVN apliekamiem darījumiem 12 mēnešu periodā. Tas nozīmē, ka brīdī, kad sasniegti 40000 eiro, jau ir jābūt reģistrētam kā PVN maksātājam, un kad šī summa ir pārsniegta, PVN jau ir jāaprēķina. Tas attiecas gan uz preču pārdošanu, gan pakalpojumu sniegšanu. Jāņem vērā, ka 40000 eiro jārēķina nevis kalendārajā gadā, bet 12 mēnešu periodā.

Otrs gadījums, kad jākļūst par PVN maksātāju, ir ievedot no Eiropas Savienības dalībvalstīm preces un šo preču summa pārsniedz 10000 eiro kalendārā gada laikā. Trešais – ja saņemat pakalpojumus no citām dalībvalstīm vai sniedzat pakalpojumu citā ES dalībvalstī. Par pakalpojumiem jāaprēķina PVN, turklāt, ja ir plānots sniegt pakalpojumus citai ES dalībvalstij, PVN jāmaksā jau no paša sākumā neatkarīgi no tā, kāda ir summa. Jāatceras, ka gadījumā, ja iestājas kāda no šīm situācijām, var arī īslaicīgi reģistrēties PVN maksātāju reģistrā.

Grāmatvedības sistēma pašnodarbinātajiem

Izmēģini
Sāc lietot
Izmēģini bez maksas