Kā pašnodarbinātais var izņemt uzkrāto peļņu?

Ja peļņa ir uzkrāta bankas kontā, ieteicams veidot divus kontus – vienu, kas paredzēts saimnieciskajai darbībai, otru, kas paredzēts personīgajām vajadzībām. No saimnieciskās darbības konta peļņu var droši pārskaitīt personīgajā kontā, papildu dokumenti nav nepieciešami. Ja peļņa uzkrāta skaidrā naudā, kas redzama žurnālā pie kases atlikuma, tad nepieciešams izrakstīt kases izdevumu orderi un norādīt, ka tie ir personīgie izdevumi. Šo summu nepieciešams uzrādīt žurnāla 22. ailē kā izdevumus, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību. Ierobežojumu summām nav. Jāņem vērā, ka mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji personīgajām vajadzībām nedrīkst tērēt vairāk kā 720 eiro mēnesī. 

Grāmatvedības sistēma pašnodarbinātajiem

Izmēģini