Kā noteikt pamatlīdzekļu vērtību un nolietojumu?

Lai noteiktu pamatlīdzekļu vērtību, jāņem vērā, vai pašnodarbinātā persona ir PVN reģistrā vai nav. Ja esat PVN maksātājs, tad samaksāto nodokli varēsiet atgūt, un pamatlīdzekļa vērtības summa būs aprēķināma bez PVN. Savukārt, ja pašnodarbinātais nav PVN maksātājs, tad pamatlīdzekļa vērtība tiks aprēķināta kopā ar visu PVN.

Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka pamatlīdzekļu vērtīā ietilpst ne tikai iegādes vērtība, bet arī uzstādīšanas jeb sagatavošanas darbam vērtība. Piemēram, ja speciāli saimnieciskās darbības vajadzībām tiek būvēta ēka, tad ēkas vērtību veidos gan projektēšanas izmaksas, gan celtniecības izmaksas. No šīs kopējās vērtības pēc tam tiek aprēķināts nolietojums.

Pamatlīdzekļa nolietojuma aprēķins

Aprēķinot pamatlīdzekļa nolietojumu, jāņem vērā Iedzīvotāju ienākuma likums, kurā katram pamatlīdzekļa veidam noteikts nolietojuma aprēķins. Ir jāizvēlas, vai nolietojums tiks aprēķināts, ņemot vērā gadu skaitu vai procentus no atlikušās vērtības. Pašnodarbināto biežākā izvēle ir aprēķins, ņemot vēra gadu skaitu – šis pamatlīdzekļa nolietojuma aprēķina veids ir vienkāršāks.

Piemēram, ja tiek aprēķināts nolietojums ēkai, tad šo vērtību var sadalīt uz 35 gadiem un katru gadu 1/35 daļu no šīs vērtības norakstīt izdevumos. Ja tā ir datortehnika, tad tie var būt 3 gadi vai 35% no atlikušās vērtības ik gadu – pirmajā gadā 35% no sākotnējās vērtības, nākamajā gadā – no atlikušās vērtības. Ja datortehnika nopirkta par, piemēŗam, 2000 eiro, tad pirmajā gadā nolietojums būs 700 eiro jeb 35%, nākamajā – 35% no 1300 eiro.

Ļoti būtiski ņemt vērā, ka visiem pamatlīdzekļiem jāizmanto vienāda aprēķina metode – gados vai procentos.

Grāmatvedības sistēma pašnodarbinātajiem

Izmēģini