Vai iespējams uzskaitīt izdevums, ja nozaudēts attaisnojuma dokuments?

Jebkuru izdevumu iespējams attiecināt uz saimniecisko darbību, ja vien to iespējams pierādīt ar atbilstošu dokumentu. Ja dokumenta nav, tad izdevumus saimnieciskās darbības žurnālā reģistrēt nevar. Ja nozaudēta pavadzīme vai rēķins, tad nevajadzētu būt lielām problēmām iegūt dokumenta kopiju no darījuma partnera vai pārdevēja. Taču vairumā gadījumu pilnībā bez attaisnojoša dokumenta pierādīt, ka izdevumi attiecināmi uz saimniecisko darbību, neizdosies.

Grāmatvedības sistēma pašnodarbinātajiem

Izmēģini