Ienākt
Ienākt

Kādu nodokļu maksāšanas režīmu izvēlēties?

Pastāv vismaz četras opcijas, taču izvēle ir atkarīga no tā, ar ko pašnodarbinātais nodarbojas.

Nodoklis par ienākumiem no saimnieciskās darbības

Vispārējā iespēja ir reģistrēt pašnodarbinātā statusu un maksāt sociālās iemaksas par sevi kā pašnodarbināto un Iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). Par sociālajām iemaksām nepieciešams reizi ceturksnī iesniegt atskaiti, savukārt IIN aprēķinam reizi gadā jāiesniedz gada ienākumu deklarācija. Priekšrocība, izvēloties šo nodokļu maksāšanas režīmu, ir iespēja attaisnot izdevumus, izmantot atvieglojumus par apgādībā esošām personām, kā arī piemērot IIN neapliekamo minimumu, ja tas ir vienīgais ienākumu gūšanas avots.

Mikrouzņēmumu nodoklis

Izvēloties šo nodokļu maksāšanas režīmu, jārēķinās, ka no ieņēmumiem 15% apmērā jamaksā nodoklis. Aprēķins ir ļoti vienkāršs, atskaites jāiesniedz ik ceturksni. Šo iespēju visbiežāk izvēlas tie pašnodarbinātie, kam ir nelieli izdevumi saimnieciskajā darbībā, kā arī pašnodarbinātie, kas nodarbojas ar pakalpojumu sniegšanu.

Patentmaksa

Šo iespēju izvēlēties var tikai konkrētu darbības jomu pārstāvji, piemēram, fotogrāfi, amatnieki, sadzīves pakalpojumu sniedzēji. Šīs darbības jomas noteiktas Ministru kabineta noteikumos. Patentmaksātājiem ir jāmaksā konkrēta summa mēnesī – 100 eiro Rīgā, 50 eiro ārpus Rīgas. Izņēmums pastāv pensionāriem un 1., 2. grupas invalīdiem, kam ir iespēja maksāt samazinātu patentmaksu – 17 eiro gadā vai 9 eiro pusgadā.

Nodoklis par ienākumiem no nekustamo īpašumu nomas

Ja persona nodarbojas ar īpašuma nomu vai izīrēšanu un gūst no tā ienākumu, tad pastāv iespēja nereģistrēt saimniecisko darbību. Šajā gadījumā jāinformē Valsts ieņēmumu dienests par šo darbību un jāmaksā IIN. Ja līgums ir noslēgts ar fizisku personu, tad nodoklis līdz ar gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu jāmaksā izīrētājam. Ja līgums slēgts ar juridisku personu, tad šī persona ietur nodokli un samaksā.

Grāmatvedības sistēma pašnodarbinātajiem

Izmēģini
Sāc lietot
Izmēģini bez maksas