Ienākt
Ienākt

Kad jāreģistrējas kā pašnodarbinātajam?

Iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) likums nosaka, ka jebkura preču un pakalpojumu pārdošana par atlīdzību ir saimnieciskā darbība. Ja persona pārdod savas personiskās mantas, tā nav uzskatāma par saimniecisko darbību un nav nepieciešams to reģistrēt. Ja tiek pārdoti, piemēram, speciāli tirgošanai gatavoti rokdarbi, šādu darbību nepieciešams reģistrēt kā saimniecisko darbību.

Vēl viens būtisks kritērijs, kas noteikts IIN likumā, ir darījumu regularitāte. Ja, piemēram, pārdota viena prece gada laikā, tad saimniecisko darbību var vēl nereģistrēt. Ja šādi darījumi veikti trīs gada laikā vai pieci un vairāk trīs gadu laikā, tad tā uzskatāma par saimniecisko darbību, kas jāreģistrē obligāti.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) mājaslapā pieejams metodiskais materiāls, soli pa solim aprakstot saimnieciskās darbības reģistrēšanas kārtību.

Grāmatvedības sistēma pašnodarbinātajiem

Izmēģini
Sāc lietot
Izmēģini bez maksas