Ienākt
Ienākt

Kā noteikt pašnodarbinātā sociālo iemaksu objektu?

Lai veiktu precīzu sociālo iemaksu aprēķinu, būtiski ir regulāri reģistrēt visus saimnieciskās darbības ieņēmumus un izdevumus, jo to starpība veido sociālo iemaksu objektu.

Saimnieciskās darbības izdevumos var iekļaut visu, kas tiek iegādāts saimnieciskās darbības vajadzībām un kam ir darījumu apliecinošs dokuments. Izdevumos ietilpst arī pamatlīdzekļu nolietojums, to noteikti ir vērts iekļaut izdevumos, lai samazinātu sociālo iemaksu objektu.

Būtiska nianse, ko jāņem vērā – saimnieciskās darbības izdevumos iespējam iekļaut arī par iepriekšējo ceturksni samaksātās sociālās iemaksas, taču tās nedrīkst iekļaut izdevumos, rēķinot sociālās iemaksas par nākamo mēnsi. Piemēram, ja 15. aprīlī samaksātas sociālās iemaksas 50 eiro apmērā par iepriekšējo mēnesi, tad saimnieciskās darbības žurnāla izdevumos tas tiks iekļauts, bet šos 50 eiro no izdevumiem vajadzēs atņemt. Pārējos izdevumus drīkst iekļaut – tie veidos sociālo iemaksu objektu, no kura jāaprēķina sociālās iemaksas.

Grāmatvedības sistēma pašnodarbinātajiem

Izmēģini
Sāc lietot
Izmēģini bez maksas