Ienākt
Ienākt

Kā var zināt, kādus saimnieciskās darbības izdevumus drīkst norakstīt un cik lielā apmērā?

Saimnieciskās darbības izdevumu precīza reģistrēšāna žurnālā ir būtiska, lai samazinātu ar nodokli apliekamo ienākumu.

Precīzs saraksts ar saimnieciskās darbības izdevumiem atrodams Iedzīvotāju ienākumu nodokļa likuma 11. pantā. Izdevumos visbiežāk iekļauj materiālus, inventāru, darbinieku algas, nomu, elektrību, transporta pakalpojumus un tamlīdzīgus izdevumus, kas saistīti ar saimniecisko darbību un to lietojumu saimnieciskās darbības vajadzībām apstiprina atbilstošs dokuments.

Bez tiem pastāv arī daļējie saimnieciskās darbības izdevumi, piemēram, mobilais telefons vai automašīna, ko izmantojat gan saimnieciskās darbības, gan personīgajām vajadzībām. IIN likums nosaka, ka ir jāpierāda, cik lielā apmērā šie līdzekļi tiek izmantoti saimnieciskās darbības vajadzībām. Piemēram, automašīnas izmantojuma pierādījums ir ceļazīmes. Jāņem vērā, ka rakstot ceļazīmes automašīnai, pastāv ierobežojumi – norakstīt nevar vairāk par 70% no uzturēšanas un degvielas izmaksām. Pastāv iespēja arī nerakstīt ceļazīmes – tad iespējams norakstīt 50% no visiem ar automašīnu saistītajiem izdevumiem. Saimnieciskās darbības žurnālā čeks par, piemēram, degvielu jāuzrāda pilnībā, uz saimniecisko darbību jāattiecina 50% izdevumu, bet otru pusi jānorāda kā ar saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus.

Teorētiski saimnieciskās darbības izdevumos var norādīt jebko, kas saistīts ar saimniecisko darbību, ja vien to ir iespējams apstiprināt kā saimnieciskās darbības izdevumu ar atbilstošu dokumentu: kvīti, čeku, bankas konta izrakstu, iepirkšanas aktu vai citu dokumentu, kur redzams, par ko maksāts, kā arī pavadzīme, lai pierādītu, kas ir pirkts saimnieciskajai darbībai.

Grāmatvedības sistēma pašnodarbinātajiem

Izmēģini
Sāc lietot
Izmēģini bez maksas