Vai pašnodarbinātā sociālās iemaksas drīkst iekļaut saimnieciskās darbības izdevumos?

Sociālās apdrošināšanas iemaksas drīkst iekļaut saimneiciskās darbības izdevumos, taču jāņem vērā būtisks nosacījums. Kad tiek aprēķinātas pašnodarbinātā sociālās apdrošināšanas iemaksas par to mēnesi, kurā maksāts par iepriekšējo ceturksni, šīs iemaksas jāizņem ārā no izdevumiem. Piemēram, ja par iepriekšējo ceturksni samaksātas pašnoarbinātā sociālās iemaksas 150 eiro, tad tās jāreģistrē saimnieciskās darbības žurnāla 20. ailē, bet, rēķinot ienākumus par, piemēram, jūniju, lai noteiktu, cik jāmaksā sociālajā nodoklī, tad šos 150 eiro ir jāizņem no izdevumiem. 

Grāmatvedības sistēma pašnodarbinātajiem

Izmēģini