Cik darbiniekus var algot pašnodarbinātā persona?

Būtisks ierobežojums darbinieku skaitā ir pašnodarbinātajiem, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji – šie pašnodarbinātie var algot 4 darbiniekus. dJa pašnodarbinātais reģistrējis saimniecisko darbību vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā, tad būtisku ierobežojumu darbinieku skaitā nav, taču jāņem vērā Komerclikuma nosacījums. Ja fiziska persona vienlaikus nodarbina vairāk kā 5 darbiniekus un ja apgrozījums pārsniedz 28500 eiro gadā, tad pašnodarbinātais vairs nevar turpinās saimniecisko darbību kā fiziska persona. Pašnodarbinātajam šādā gadījumā nepieciešams reģistrēties komercreģistrā – jākļūst par individuālo komersantu vai jāveido SIA. 

Grāmatvedības sistēma pašnodarbinātajiem

Izmēģini