Kā pareizi uzskaitīt izdevumus par saimnieciskajā darbībā izmantotu auto?

Izmantojot auto gan saimnieciskajā darbībā, gan personīgajām vajadzībām, jāiekārto auto pamatlīdzekļu uzskaites kartīte, un noslēdzot gadu, jāaprēķina nolietojums. Šo nolietojumu pilnā apmērā nevar attiecināt uz saimnieciskās darbības izdevumiem – nolietojuma summa ir jāsadala.

Ja brauciena maršruts un ceļazīmes netiek pierakstītas, tad no degvielas izdevumiem iespējams norakstīt 50%. Tas attiecas arī uz remonta izmaksām. Otrs variants – ja tiek rakstītas ceļazīmes, tad degviela tiek uzskaitīta atbilstoši nobrauktajiem kilometriem, taču tie nedrīkst pārsniegt 70% no kopējā nobraukuma. Parasti to rēķina gadā, ņemot vērā, ka IIN tiek aprēķināts par gadu. Trešā iespēja ir norakstīt visus izdevumus pilnā apmērā, taču šāda iespēja pieejama tikai individuālajiem komersantiem, kuri maksā uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodokli. Samaksājot šo nodokli – noteiktu summu mēnesī, iespējams izdevumus norakstīt pilnā apmērā.

Grāmatvedības sistēma pašnodarbinātajiem

Izmēģini