Ienākt
Menu
IZMĒĢINI BEZ MAKSAS

Grāmatvedība
pašnodarbinātajiem

Izmēģini bez maksas

Biežāk uzdotie jautājumi

Kādi nodokļi ir jāmaksā saimnieciskās darbības veicējam?

Saimnieciskās darbības veicējam kas ir reģistrējies VID kā pašnodarbinātā persona ir pienākums maksāt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), kā arī pievienotās vērtības nodoklis (PVN), ja saimnieciskās darbības veicējs ir reģistrēts pievienotās vērības nodokļa reģistrā.

Kādas atskaites ir jāsniedz saimnieciskās darbības veicējam kā pašnodarbinātai personai VID?

Obligāto valsts sociālo iemaksu veikšanai saimnieciskas darbības veicējam reizi ceturksnī līdz ceturksnim sekojošā mēneša 17. datumam ir jāiesniedz VID “Pašnodarbinātā ziņojums”.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksai saimnieciskās darbības veicējam ir pienākums iesniegt “Gada ienākuma deklarāciju” deklarējot ienākumus un izdevumus sekojošajā gadā no 1. marta līdz 1. jūnijam.

Būdamas reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa reģistrā saimnieciskās darbības veicējam reizi ceturksnī vai mēnesi līdz sekojoša mēneša 20. datumam ir jāsniedz “Pievienotās vērības nodokļa deklarācija”.

Kad saimnieciskās darbības veicējam ir jākļūst par pievienotas vērtības nodokļa ( PVN) maksātāju?

Balstoties uz vispārīgiem principiem, saimnieciskās darbības veicējam ir jāreģistrējas par PVN maksātāju pirms tas saņem pakalpojumus iekšzemē no Eiropas Savienības vai trešās valsts nodokļu maksātāja vai tas sniedz tādus pakalpojumus, kuru sniegšanas vieta ir cita ES dalībvalsts un par nodokļa samaksu ir atbildīgs pakalpojumu saņēmējs.

Citos gadījumos, saimnieciskās darbības veicējam ir jāreģistrējas līdz nākamā mēneša 15.datumam, ja:

1) iepriekšējo 12 mēnešu laikā ar PVN apliekamo darījumu ≥ 40 000 eiro;

2) ES teritorijā iegādāto preču vertībakalendārajā gadā ≥ 10 000 eiro.

Kādi ar saimniecisko darbību saistītie izdevumi ir iekļaujami pilnā apmērā?

Ar saimniecisko darbību saistītie izdevumi, kuri ir iekļaujami pilnā apmērā:

darba alga un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
nekustamā īpašuma nodoklis;
pamatlīdzekļu nolietojums;
kompensācijas īrniekiem par dzīvojamo telpu atbrīvošanu un īres līguma laušanu sakarā ar dzīvojamās telpas kapitālremontu vai telpu pārbūvi saimnieciskās darbības veikšanai.

Kāda deklarācija un dati man ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam, noslēdzoties taksācijas gadam, lai aprēķinātu un samaksātu iedzīvotāju ienākuma nodokli?

Saimnieciskās darbības veicējam ir jāiesniedz gada ienākuma deklarācijas papildus aizpildot deklarācijas pielikumu D3. Pielikumā D3, saimnieciskās darbības veicējam (kas nav lauksaimniecības nozaru pārstāvis), pamatā, ir jāaizpilda šādas ailes:

Ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem
12.1 Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem, kurus piemēro pilnā apmērā

12.2 Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem, kurus piemēro nepārsniedzot ierobežojumu
Adrese:
Vincit Online, SIA, vienotais reģ. Nr. 40203249460, PVN maksātāja numurs LV40203249460
Elizabetes iela 23,
Rīga,
Latvija
online@pats.lv
Pieraksties jaunumiem
enter linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram