Ienākt
Ienākt
Kādu saimnieciskās darbības nodokļu režīmu izvēlēties
Kādu nodokļu maksāšanas režīmu izvēlēties

Izmēģini palīgu nodokļu režīma izvēlei!

Viens no priekšnosacījumiem veiksmīgai saimnieciskajai darbībai ir izvēlēties piemērotāko un izdevīgāko nodokļu maksāšanas režīmu. Tikpat svarīgi arī jau pieredzējušiem saimnieciskās darbības veicējiem sekot līdzi izmaiņām nodokļu likumos un izvērtēt, vai esošais nodokļu maksāšanas režīms ir izdevīgs joprojām.

Ja plānots uzsākt saimniecisko darbību vai mainīt esošo nodokļu maksāšanas režīmu, aicinām iepazīties ar svarīgāko informāciju par katru no režīmiem!

Mikrouzņēmumu nodokļa režīms

 • Mikrouzņēmumu nodokļa likme ieņēmumiem līdz 25 000 eiro gadā ir 25 %, bet ieņēmumu pārsniegumam virs 25 000 eiro gadā – 40 %.
 • Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir mikrouzņēmuma īpašnieks, kas ieguvis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja (MUN) statusu, un, tāpēc MUN ir iespēja maksāt, reģistrējot tikai kādu no sekojošām fiziskas personas saimnieciskās darbības reģistrācijas formām, piemēram, reģistrējoties par individuālo uzņēmumu vai komersantu, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieku vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā par saimnieciskās darbības veicēju jeb pašnodarbināto personu.
 • No 2021. gada 1. janvāra ir atcelts izmaksājamās algas ierobežojums ( iepriekš – 720 EUR).
 • Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja režīmu nevar izvēlēties maksāt PVN maksātāji.
 • Piemērojot mikrouzņēmumu nodokļa režīmu, tiek zaudēta iespēja izmantot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlaides un atvieglojumus gan ienākumam, kuram tiek piemērots mikrouzņēmumu nodokļa režīms, gan arī citiem ienākuma avotiem. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa režīms

 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa režīms paredz iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu no saimnieciskās darbības ienākumiem jeb peļņas.
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme tiek piemērota atkarībā no taksācijas gada ienākuma, balstoties uz IIN likmi no 20 % līdz 31 %
 • Sociālās iemaksas tiek aprēķinātas, balstoties uz vispārīgā kārtībā piemērojamo likmi 31.07 % apmērā vismaz no minimālās algas. Papildus no starpības starp ienākumiem un minimālo algu ir jāveic VSAOI 5 % (no 2021. gada 1. jūlija 10 %) apmērā pensiju apdrošināšanai.
 • Piemērojot iedzīvotāju ienākuma nodokļa režīmu, tiek saglabāti visi iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma atvieglojumi un atlaides.
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa režīmu fiziska persona var izvēlēties maksāt, reģistrējot kādu no sekojošām saimnieciskās darbības reģistrācijas formām, proti, reģistrējoties par individuālo uzņēmumu vai komersantu, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieku vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā par saimnieciskās darbības veicēju jeb pašnodarbināto personu.
 • Ar 2021. gada 1. jūliju autoratlīdzības saņēmējiem, izvēloties reģistrēt saimniecisko darbību, tiek saglabāta iespēja piemērot 25 % vai 50 % nosacīto izdevumu normu. 

Uzņēmuma ienākuma nodokļa režīms

 • Uzņēmumu ienākuma nodokļa režīms paredz 20 % likmes piemērošanu tai peļņas daļai, kas tiek sadalīta vai izmaksāta dividendēs vai arī izlietota tādiem mērķiem, kas tieši nav saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību. 
 • Fiziskas personas saņemtās dividendes no sabiedrības – UIN maksātāja – ir atbrīvotas no aplikšanas ar IIN. 
 • Uzņēmuma ienākuma nodokli ir iespēja maksāt, reģistrējot vienu no juridisko personu reģistrācijas formām, piemēram, sabiedrību ar ierobežotu atbildību, mazkapitāla sabiedrību ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrību.
 • Nosakot ar UIN apliekamo bāzi nodokļu piemērošanai, ar nodokli apliekamo objektu vērtību dala ar koeficientu 0,8.
 • Ja sabiedrības mēneša apgrozījums pārsniedz piecu minimālo mēneša darba algu apmēru un sabiedrībai nav darbinieku, kas gūst atlīdzību, kura nav mazāka par minimālo mēneša darba algu, par valdes locekļiem jāmaksā algas nodokli no minimālās algas.
reģistrējies bez maksas
Sāc lietot
Izmēģini bez maksas